SÖNDAGEN DEN 10 FEBRUARI KL 16.00

 

TRIO AMERISE

 

UTVANDRARNAS HUS

 

 

Träsblåstrion består av isländska Ragnhildur Josefsdottir på flöjt, danske Morten Sønderskov Jensen på klarinett och svenska Lucia Amerise på fagott.

 

Trions vision är att fläta samman musik från sina respektive hemländer med klassisk repertoar.De samarnbetar därför med nordiska kompositörer för att få musik tillägnad trion. Det första verket blev färdigställt 2014 av isländska Hafdis Bjarnadottir, ett stycke på fyra minuter som innehåller intressanta kontraster. Det börjar lugnt och stilla, efter ett tag följer kaskader av toner för att till slut utmynna i korta tonpunkter.

 

Ett annat är daterat 2016 och komponerat av danska Signe Lykke (f.1984). I remember, med undertiteln 4 water sketches for wood-wind trio, har fyra satser med titlarna Snow, Fog, Bubbles, Rain. Ett verk skrivet några år tidigare av en annan dansk är kompositören och organisten Flemming Friis’ (f. 1961) November från 1992. De fyra satserna har titlarna Alle helgens dag, Dødedansen, - men englene och Meditation over ”Dend klare Sool gaar ned”, (en 1600-talspsalm av Thomas Kingo).

 

Av Svea Welander (1898 – 1985), som studerade komposition för Lars-Erik Larsson, spelas Preludium för tre blåsare i tre satser (1966).

 

Vi får även höra musik från 1800-talet arrangerad för blåsartrio. Jean Sibelius’ Suite i A-dur (1889), ursprungligen för stråktrio, är vacker senromantik musik från tiden innan Sibelius börjar låta Sibelius. Dessutom framförs andra satsen ur Niels W. Gades Nordiska tonebilleder, komponerat 1842 för piano fyrhändigt.

 

Vi ser fram emot att höra musik för en ovanlig men spännande instrumentkombination.

 

//Lars Hallgren