VÄXJÖ KONSERTFÖRENING

Kontakt med VKF sker lättast via e-post: vaxjokonsertforening@gmail.comVÄXJÖ KONSERTFÖRENINGS STYRELSE


Mona Bendz, ordförande, tel: 0733-010 432, e-post

Marianne Nilsson, vice ordförande

Elisabet Stolz Niklasson, sekreterare

Karin Johansson, kassör, tel: 0470-693 85, e-post

David Aldén

Lars Hallgren

Lena Liepe

Ingemar Malmros

Lena Müller

Per ThulinVÄXJÖ KONSERTFÖRENINGS DATASKYDDSPOLICY


Läs mer här >>

VÄXJÖ KONSERTFÖRENING är en ideell förening som arbetar för att stärka intresset för konstmusiken i Växjö med omnejd. Det gör vi genom att arrangera konserter med framstående, nationellt och internationellt väl etablerade sångare och musiker. Vi gör det också genom att erbjuda våra lokala förmågor och musikutövande ungdomar en professionell scen, där de får möta en kunnig och intresserad publik och träffa kända artister bakom scenen.


Vi fungerar även som Musica Vitaes vänförening.Växjö Konsertförening är medlem i Kammarmusikförbundet.