MUSIKFRÅGAN 2019

 

Här presenteras Växjö konsertförenings tävling MUSIKFRÅGAN 2019. Klicka på musikexemplen för att spela upp dem. Facit finns via länk längst ner på sidan. Frågorna är framtagna av Lars Hallgren och Jonas Stenlund. Lycka till!

 

 

Fråga 1   VATTEN

 

Sex musikexempel spelas. De har anknytning till vatten i någon bemärkelse. Vem är tonsättaren och vad heter kompositören?

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

Musikexempel F

 

 

Fråga 2   STÄDER

 

Sex musikexempel som kan förknippas med europeiska städer spelas. Vem är tonsättaren och vad heter staden?

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

Musikexempel F

 

 

Fråga 3   JAZZBANDSLEDARE

 

Fem musikexempel spelas. Ange vem som är jazzbandets ledare och vad ledaren själv spelar för instrument. Samma instrument kan förekomma flera gånger.

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

 

 

Fråga 4   OPERABOVAR

 

Här kommer någa otrevliga personer ur musikdramatiken. Vad heter rollpersonen, vad heter verket och vem är tonsättaren?

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

 

 

Fråga 5    KOMBINERA!

 

Åtta musikexempel spelas. Ange tonsättare.

Tonsättarna är givna, här i bokstavsordning: Beethoven, Bruckner, Mozart, Nielsen, Rota, Sibelius, Wagner, Williams.

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

Musikexempel F

Musikexempel G

Musikexempel H

 

 

FACIT finns via denna länk >>