MUSIKFRÅGAN 2020

 

Här presenteras Växjö konsertförenings tävling MUSIKFRÅGAN 2020. Klicka på musikexemplen för att spela upp dem. Svar på frågorna finns via länk längst ner på sidan. Frågorna är framtagna av Lars Hallgren och Jonas Stenlund. Lycka till!

 

 

Fråga 1   JULEN

 

Sex musikexempel spelas. De har anknytning till jul i någon bemärkelse. Vem är tonsättaren och vad heter verket?

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

Musikexempel F

 

 

Fråga 2   KRONOLOGISKT

 

Fem musikexempel spelas. Placera exemplen i kronologisk ordning när de skrevs. Börja med det äldsta. Svara också på vem som är tonsättare?

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

 

 

Fråga 3   SKOG, TRÄ OCH TRÄD

 

Fem musikexempel spelas. Vem är tonsättare och vad heter kompositionen?

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

 

 

Fråga 4   TRANSPORTMEDEL

 

Fem musikexempel spelas. Vad heter tonsättaren och vilket transportmedel förknippas med musiken?

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

 

 

Fråga 5    KOMBINERA!

 

Åtta musikexempel spelas. Ange tonsättare.

Ni har följande tonsättare att välja på, här i bokstavsordning:

Beethoven, Bernstein, Brahms, Gerschwin, Haydn, Händel, Mozart, Purcell, Schumann, Telemann.

 

Musikexempel A

Musikexempel B

Musikexempel C

Musikexempel D

Musikexempel E

Musikexempel F

Musikexempel G

Musikexempel H

 

 

SVAREN finns via denna länk >>